Jak lze dítě do ZDVOP Heřmánek přijmout...

Dítě může být do ZDVOP Heřmánek přijato na základě:

  • rozhodnutí soudu,
  • žádosti oddělení sociálně-právní ochrany dětí obce s rozšířenou působností,
  • žádosti zákonného zástupce,
  • žádosti dítěte. 

Přijetí je možné kdykoliv, v kteroukoliv denní i noční dobu. Provoz zařízení je nepřetržitý. Maximální kapacita zařízení je 12 dětí (bez ohledu na místo bydliště).