Co je naším cílem...

CÍLEM A ÚKOLEM ZDVOP HEŘMÁNEK:

je zajistit dítěti po dobu, než se situace v rodině vyřeší, uspokojování jeho zákadních životních potřeb, včetně ubytování v bezpečném prostředí a odbornou pomoc prostřednictvím fundovaných pracovníků, popř. zajištění odborné pomoci dalšími institucemi (zdravotní, pszchologická či jiná nutná péče). ZDVOP Heřmánek pak dále poskytuje odbornou pomoc rodinám těchto dětí, a to s ohledem na nejlepší zájem dítěte.