Pro koho je ZDVOP Heřmánek...

CÍLOVÁ SKUPINA:

Děti a mladiství ve věku zpravidla od 3 do 18 let, kteří déle nemohou setrvávat v rodině z důvodu nevyhovujícího prostředí, kdy rodiče dítě zanedbávají, neuspokojují jeho materiální, sociální, citové či smyslové potřeby. Existuje či hrozí domácí násilí, týrání dítěte či jsou v rodině časté konflikty. 
 
Kapacita ZDVOP Heřmánek je 12 dětí (bez ohledu na místo bydliště či pobytu dítěte).