Dovolte mi informovat Vás, že Heřmánek, z.s. přerušuje ke dni 31. 3. 2018 činnost Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Heřmánek pro děti od 3 do 18 let sídlící v Karviné – Starém Městě.

 

Tento pro nás velmi nepříjemný krok jsme byli nuceni udělat v důsledku dále již naprosto neúnosné situace způsobené nesystémovým financováním ZDVOPů ze strany státu.

 

Státní příspěvek je vyplácen zpětně za skutečně „probydlené“ dny dětmi. Příspěvek je taktéž dále krácen o dny, kdy dítě pobývá mimo zařízení, např. když je na dovolence u rodiny či její fungující části.

ZDVOP tak neví, kdy a kolik finančních prostředků získá, nemůže finančně plánovat a je tak pod neustálým tlakem finanční nejistoty.

Jelikož je státní příspěvek vyplácen zpětně, je ZDVOP také nucen provoz neustále předfinancovávat, a to někdy až na tři měsíce, než příspěvek obdrží.

 

Je nám velmi líto, že jsme museli nakonec přijmout toto nejkrajnější řešení. Bohužel však nemáme jinou možnost. Systém financování jsme několikrát na MPSV připomínkovali, ze strany MPSV bylo ZDVOPům naslibováno za posledních pět let mnohé. Nicméně k žádné pozitivní změně doposud nedošlo. Naposledy nebyl v loňském roce poslaneckou sněmovnou přijat senátorský návrh na změnu systému financování ZDVOPů „na lůžko“.

 

Pokud nebudeme počítat FOD, který však jako jediný již podruhé dostal kritizovanou mimořádnou vládní finanční dotaci, jsme posledním ZDVOPem v Moravskoslezském kraji, který je provozován čistě neziskovou organizacía naše finanční možnosti jsou tak značně limitovány.

 

Poslední nadějí pro ZDVOPy se zdá nyní být novela zákona (dle představy MPSV), podle které by tato zařízení nově spadala pod zákon 108/2006 Sb. a stala by se tak registrovanou sociální službou, s jiným, systémovým, financováním.

Optimistický výhled říká, že by se tak mohlo stát „již“ od 1. 1. 2019. V případě, že by tomu tak opravdu bylo, moc rádi se k provozování ZDVOP vrátíme a o případném obnovení činnosti Vás budeme ihned informovat.

 

Nyní bude Heřmánek, z.s. nadále provozovat pouze dům na půli cesty.

 

Tímto Vám chceme poděkovat za dosavadní spolupráci a přízeň a popřát Vám mnoho nejen pracovních úspěchů.

 

Pozn. : V průběhu března budeme ještě schopni vyhovět případným žádostem o umístění dítěte, a to na omezenou dobu (do konce měsíce).

 

V případě potřeby nás, prosím, neváhejte kontaktovat:

 

Heřmánek, z.s.

Nám. Ondry Foltýna 267/12

733 01  Karviná – Staré město

tel./fax: 596 312 213

mobil: 774 247 280, 604 247 280, 777 121 222

e-mail: zarizenihermanek@seznam.cz

http: www.hermanek.karvina.info

  

Mgr. Pavel Sporysch

ředitel ZDVOP Heřmánek